Tłumacz języka migowego

Do tej pory osoba niesłysząca, aby korzystać z naszych usług: zamówić Internet, zlecić naprawę komputera czy po prostu porozmawiać, musiała umówić się kilka dni wcześniej, abyśmy mogli zapewnić obecność tłumacza języka migowego.

Dla wszystkich naszych Klientów, którzy posługują się tym językiem udostępniliśmy bezpłatną usługę tłumacza on-line.

Od 1 grudnia 2015 zapraszamy do siedziby naszych firm w godzinach pracy bez konieczności umawiania się na wizytę oraz bez konieczności angażowania osoby przybranej.

Na miejscu, osoba głucha, będzie widzieć na ekranie tłumacza, który pośrednicząc w rozmowie używając Polskiego Języka Migowego (PJM) lub systemu Językowo-Migowego (SJM) ułatwi nam komunikację. Jesteśmy pewni, ze w ten sposób sprostamy Państwa oczekiwaniom i zwiększymy znacząco jakość obsługi Klienta.

Usługa została uruchomiona wspólnie z firmą KAJA Komputer, a realizowana jest przez MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A

———————————————————————————————

W kontakcie z Firmą PROTEKST Komputer osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa osoby przybranej lub tłumacza języka migowego.

Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Informacja dla osoby uprawnionej:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Firmie PROTEKST Komputer z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

—————————————————————————–
KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może wybrać jedną z form kontaktu:
– e-mail: poczta@protekst.com.pl;
– fax: 65 540 71 97;
– telefon: 65 540 67 50 (korzystając z osoby przybranej), lub sms/mms na numer 501792909
i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
– propozycję terminu;
– krótkie określenie sprawy;
– kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się  w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2 Po wyborze formy kontaktu zwrotnego wyślij zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem poinformujemy w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3 Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze