Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

W kontakcie z Firmą PROTEKST Komputer osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa osoby przybranej lub tłumacza języka migowego.

Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Informacja dla osoby uprawnionej:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Firmie PROTEKST Komputer z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

—————————————————————————–
KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może wybrać jedną z form kontaktu:
– e-mail: poczta@protekst.com.pl;
– fax: 65 540 71 97;
– telefon: 65 540 67 50 (korzystając z osoby przybranej), lub sms/mms na numer 501792909
i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
– propozycję terminu;
– krótkie określenie sprawy;
– kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się  w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2 Po wyborze formy kontaktu zwrotnego wyślij zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem poinformujemy w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3 Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze