Dzięki usłudze obsługi infrastruktury IT dana firma może zająć się tym co robi najlepiej, a bieżącą obsługę informatyczną pozostawić naszej firmie.

Co może obejmować taka obsługa ?

 • obsługa sieci firmowej – zapewnienie bezpieczeństwa, ciągłości pracy,
 • zarządzanie usługami świadczonymi przez systemy IT – obsługa oprogramowania serwerowego i działającego lokalnie,
 • helpdesk – pomoc pracownikom w codziennych zmaganiach z systemami informatycznymi (komputery, drukarki, itp.),
 • doradztwo i konsulting,
 • obsługa napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu informatycznego firmy,
 • zarządzanie oprogramowaniem – aktualizacje, ochrona anytwirusowa, łaty systemów operacyjnych, aktualizacja oprogramowania księgowego,
 • procedury dokonywania kopii bezpieczeństwa kluczowych dla firmy danych,
 • zarządzanie stroną internetową firmy,
 • zapewnienie sprzętu zastępczego na wypadek awarii,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarek, faxów, itp.

Usługę outsourcingu świadczymy w trybie nadzoru, a w przypadku awarii dojeżdżamy do klienta w przeciągu żądanego czasu reakcji ustalanego indywidualnie i określonego w umowie.

 

Do zalet powierzenia części zadań firmie zewnętrznej można zaliczyć:

 • optymalizacja kosztów obsługi,
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
 • przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń,
 • nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • niskie koszty zarządzania kontraktem,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
 • wyższa elastyczność.

Jeśli jesteś zainteresowany/a przedstawieniem oferty na tego rodzaju usługę prosimy o kontakt.