Outsourcing – wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia – strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.

Najczęstszą przyczyną wprowadzania praktyk outsourcingowych jest chęć obniżenia kosztów i uniknięcia sytuacji korupcjogennych.

W przypadku gdy outsourcing okazał się błędną decyzją biznesową firmy realizują projekty insourcingowe.

Do zalet powierzenia części zadań firmie zewnętrznej można zaliczyć:

 • optymalizacja kosztów obsługi,
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
 • przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń,
 • nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • niskie koszty zarządzania kontraktem,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
 • wyższa elastyczność.

Proces wdrożenia outsourcingu można ująć w pięciu krokach:

 • analiza potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu w trakcie których określa się które funkcje mają być wydzielone,
 • planowanie procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy,
 • realizacja,
 • monitoring efektywności usługi outsourcingu,
 • modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu.

Źródło : Wikipedia